TSR คุมต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเยี่ยม ดันไตรมาส 3 พลิกกำไร 13 ลบ.

TSR คุมต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเยี่ยม ดันไตรมาส 3 พลิกกำไร 13 ลบ.จากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 32 ล้าน ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 65 โกยกำไร 52 ล้าน โตทะลัก 3 เท่าตัว


บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลงานดำเนินงานพลิกมีกำไรเนื่องจากต้นทุนในการจัดจำหน่าย สำหรับไตรมาส 3/65 เท่ากับ 103.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 67.54 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 39.40 เป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงโครงสร้างของการขายและการจ่ายผลตอบแทนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มากขึ้น

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับไตรมาส 3/65 เท่ากับ 77.06 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 39.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.93  เป็นผลมาจากการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19

Back to top button