SAT รายได้ขาย-บริการพุ่ง! ดันกำไร Q3 โต 20% แตะ 259 ล้าน

SAT รายได้ขาย-บริการพุ่ง! ดันกำไร Q3/65 โต 20% แตะ 259 ล้าน จากช่วงเดียวกันปีก่อน 214 ล้านบาท


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากไตรมาส 3/65 รายได้รวมเท่ากับ 2,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2,041 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในไตรมาส 3 ปี 65 เท่ากับ 2,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14

ทั้งนี้ยอดขายในไตรมาส 3 ปี 65 เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวม ประกอบกับยอดขายเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อใหม่ ถึงแม้ว่ายอดขายของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 65 จะมีการชะลอตัวลงก็ตาม

Back to top button