BBIK ไตรมาส 3 โกยกำไร 36 ลบ. โตสนั่นกว่าเท่าตัว!

BBIK ไตรมาส 3 โกยกำไร 36 ลบ. โตสนั่น 135% จากปีก่อนกำไร 15.47 ลบ. หลังทุกกลุ่มธุรกิจขยายตัวแกร่ง ดันรายได้พุ่งกระฉูด ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 36.37 ลบ. โต 112% จากปีก่อนกำไร 45.53 ลบ.


บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนปี 65 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ดังนี้

ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้รวม 181.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 155.49 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (MC) ธุรกิจการให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับองค์กร (DX) ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงธุรกิจบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (PMO)

Back to top button