“บียอนด์” ไร้กระทบธุรกรรมหุ้น MORE ยันฐานะการเงินแกร่ง พร้อมบริการลูกค้า

“บล.บียอนด์” ยืนยันไม่ได้รับกระทบกรณีหุ้น MORE เหตุธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบริษัทฯ มีมูลค่าน้อยจนไม่มีนัยสำคัญใดๆ ย้ำฐานะการเงินแกร่งมีสภาพคล่องพร้อมให้บริการลูกค้า


บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD ระบุว่า ตามที่มีกรณีการซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ในช่วงวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างความกังวลต่อบุคคลทั่วไปนั้น บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบริษัทฯ มีมูลค่าน้อยจนไม่มีนัยสำคัญใดๆ ที่อาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำรงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องที่พร้อมให้บริการลูกค้า

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เฝ้าระวังความเสี่ยงตลอดจนดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าให้ปลอดภัยเสมอมา พร้อมกับได้แจ้งเตือนลูกค้าให้พึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงและซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความระมัดระวัง

Back to top button