ชัด! NUSA บิ๊กล็อต DEMCO ผ่าน “ธนาพาวเวอร์-กลุ่มกิตติอิสรานนท์” 23.27% ขึ้นแท่นเบอร์ 1

ชัดแล้ว! NUSA เข้าซื้อบิ๊กล็อก DEMCO สัดส่วน 23.27% จาก "ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง-กลุ่มกิตติอิสรานนท์" ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือหุ้นเบอร์ 1


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ได้แจ้งถึงการได้มาของหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 จำนวน 23.27% โดยเป็นการซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจาก บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด, น.ส.นันทิดา, น.ส.เจนจิรา, นายกำธร กิตติอิสรานนท์

ขณะเดียวกัน บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด แจ้งถึงการจำหน่ายหุ้น DEMCO เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 จำนวน 90,730,000 หุ้น หรือคิดเป็น 12.4229%

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ ส่งผลให้ให้ NUSA เข้ามาถือหุ้นใน DEMCO จำนวน 23.28% และขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 และ ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ใน DEMCO

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง รายงานการได้มาหุ้น NUSA วันที่ 12 เมษายน 2565 จำนวน 9.80% และวันที่ 19 เมษายน 2565 อีก 5.7% ภายหลังการได้มา ส่งผลให้ถือหุ้น NUSA จำนวน 15.24% ด้านนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ รายงานจำหน่ายหุ้น NUSA เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 0.0773% ส่งผลให้เหลือถืออยู่ 4.91%

ขณะที่วานนี้ (25 พ.ย.65) มีรายงานการซื้อขายหุ้น DEMCO ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนทั้งสิ้น 170 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 23.27% ของทุนจดทะเบียน ราคาเฉลี่ย 5 บาท/หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 850 ล้านบาท

โดยการซื้อขายหุ้น Big Lot ในครั้งนี้ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป

ขณะที่ DEMCO ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลต่ออำนาจการควบคุม โครงสร้างการบริหารตลอดจนการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ Tender Offer ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

Back to top button