SUPER โกยรายได้ Q1 แตะ 2.7 พันล้าน จ่อ COD เพิ่ม ปักหมุดปีนี้โต 10%

SUPER กวาดรายได้ไตรมาส 1/66 แตะ 2.7 พันล้านบาท เตรียมเดินหน้า COD ต่อเนื่องกว่า 40 เมกะวัตต์ พร้อมปักหมุดปีนี้โต 10%


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSUPER เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายได้รวม 2,718.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 515.40 ล้านบาท

โดยสาเหตุที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรับรู้รายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โครงการ SPP Hybrid กำลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งรายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เกิดจากค่าความเข้มแสงเพิ่มขึ้นภายใต้กำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตาม PPA รวม 836.72เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เกิดจากสภาพอากาศที่ดีขึ้น ทำให้ความเร็วลมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อปลายปีก่อน รวมทั้งรายได้ค่าไฟระบบ Adder มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 29.67 ล้านบาท จากค่า FT ที่เพิ่มขึ้นช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

ส่วนแนวโน้มผลดำเนินงานในปี 2566 นี้ เชื่อว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผน เนื่องจากมีโครงการที่จะ COD ได้แก่ โครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล กำลังการผลิต 14 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม “Soc Trang” กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ในครึ่งหลัง 2566 สนับสนุนผลงานเติบโตตามแผน พร้อมตั้งเป้าปีนี้อยู่ที่ 10,000 – 11,000 ล้านบาท หรือเติบโต 10% จากปีก่อน

สำหรับแผนในปี 2566 บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการขยายงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนควบคู่กัน ซึ่ง SUPER มีทั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (โซลาร์รูฟท็อป) และโครงการการขยายงานสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน( Private PPA) และโครงการ SPP HYBRID สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

Back to top button