ลุ้นราคาหุ้น ICN เปิดเด้ง! รับข่าวคว้างาน “กฟภ.” 66 ล้านบาท

จับตาราคาหุ้น ICN เปิดเด้ง หลังคว้างานติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก “กฟภ.” มูลค่า 66.34 ล้านบาท


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาโครงการจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 มูลค่างานรวม 66,340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 5 ปี

Back to top button