“ชัชชาติ” สั่งเตรียมแผนรับมือ “น้ำท่วมขัง” ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพฯ ครั้งที่ 8/2566 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2566 โดยได้เน้นย้ำเรื่องการให้บริการประชาชนในช่วงน้ำท่วม โดยเปิดเผยแผนความพร้อมรับมือป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนี้

กำหนดให้มีแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

มีคำสั่งมอบหมายภารกิจ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของพนักงานขับรถยนต์และรถยนต์เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือ รับ-ส่งประชาชน ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ความพร้อมของเชื้อเพลิง และการแก้ไขปัญหากรณีเครื่องสูบน้ำติดขัด ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยเหลือ กรณีรถยนต์จอดเสียกลางทาง ความพร้อมของป้ายเตือน การแจ้งเตือน และการประสานงานกับ สน. ท้องที่ กรณีเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ตลอดจนจัดเวรเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเก็บขยะหน้าตะแกรงตามจุดเสี่ยงน้ำท่วม

เตรียมความพร้อมของกระสอบทราย กรณีได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน หรือกรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน โดยใช้เป็นแนวทางเดินให้กับประชาชน

ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงตามสถานีสูบน้ำหลักของสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่บ่อสูบได้เร็วขึ้น

เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเขตข้างเคียง กรณีมีการร้องขอ

Back to top button