OR ผนึกพันธมิตร ลุยพัฒนาไร่กาแฟ สปป.ลาว

OR จับมือ 4 พันธมิตร ตั้งโครงการ “ระบบวนเกษตร” Agroforestry Coffee Plantation ลุยพัฒนาไร่กาแฟ ในสสป. ลาว มุ่งผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพ


นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งเป็นโครงการใช้ระบบวนเกษตรในการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน สสป.ลาว (Agroforestry Coffee Plantation) ทั้งนี้ผ่านการร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชีย อินเวสท์เมนท์ จำกัด ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น โซล จำกัด, (AIDC : Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd.) และบริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด

โดยมีนายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ OR พร้อมด้วยนายไกรพิท เปรมมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจการต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายพึดสะพา พูมมะสัก ประธานบริษัท AIDC และนายธีระ วีระวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี

 ขณะที่นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการใช้ระบบวนเกษตร (Agroforestry) ในการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน สสป.ลาว เพื่อให้ได้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพ

อีกทั้งสามารถขยายไปถึงธุรกิจต้นน้ำของ “คาเฟ่ อเมซอน” ตลอดจนช่วยสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวลาวให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน ใน สปป.ลาว จำนวน 89 สาขา ซึ่งจะเป็นผู้รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบที่เป็นไปตามมาตรฐานของ คาเฟ่ อเมซอน

ทั้งนี้บริษัท AIDC ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ไร่กาแฟใน สปป.ลาว รวมถึงจะเป็นผู้ลงทุนการทำระบบวนเกษตรและเป็นผู้ดำเนินการจัดการพื้นที่ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทั้งในและต่างประเทศ โดยการจดทะเบียนคาร์บอนเครดิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไร่กาแฟ และคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการจะช่วยให้แต่ละบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Carbon รวมไปถึงการนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดระดับสากล

นอกจากนี้โครงการพัฒนาไร่กาแฟต้นแบบยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแนวคิด OR SDG ในทุกมิติ ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” เสริมสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก “D” หรือ “DIVERSIFIED” ซึ่งเป็นโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) บรรลุเป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน” อย่างแท้จริง

Back to top button