PPS แย้ม Q1 สดใส ยื่นประมูล 27 โครงการ ดันแบ็กล็อกทะลุ 655 ล้านบาท

PPS เผยทิศทางธุรกิจในไตรมาส 1/2567 อยู่ระหว่างนำเสนอผลงานกว่า 27 โครงการและคาดว่าจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแบ็กล็อกในมือกว่า 655 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง


ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 1/2567 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโครงการที่ทยอยลงทุนหลายงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนองานกว่า 27 โครงการ และคาดการณ์ว่าจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องในไตรมาสอื่นๆ โดยบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 654.57  ล้านบาท อีกทั้งบริษัทเตรียมความพร้อมยื่นประมูลงานภาครัฐ-เอกชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มียอดจองครบก่อนกำหนดและมีส่วนยอดจองที่เกินประมาณ 30 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทชำระหุ้นกู้ชุดเดิมได้ครบก่อนกำหนด ทำให้บริษัทมีภาระทางการเงินที่ลดลงและไม่ default หุ้นกู้จากนักลงทุน

ทั้งนี้จากแผนการดำเนินงาน ประกอบกับการชำระหนี้เงินกู้ครบจำนวน จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทปี 2567 เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมความสามารถการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 436.63 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 438.83 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 18.69 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21.72 ล้านบาท ด้านงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้บริการรวม 408.63 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้บริการรวม 410 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.11 ล้านบาท

อนึ่งบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการที่รับมาทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งมอบงานโครงการควบคุมงานระยะสั้นจากภาคเอกชนได้ใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุน เนื่องจากผลกระทบทางด้านคดีความเกี่ยวกับการควบคุมงานโครงการ บริษัทมีการประมาณการไว้จำนวน 19.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออุทธรณ์ทางผู้สอบ และคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยจากประกันกลับมาในภายหลัง

Back to top button