META ดัน “เมตะ เอส” ลุยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตุนแบ็กล็อก 300 ล้าน

META ส่งบริษัทย่อย “เมตะ เอส” เดินหน้าประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างรายได้ใหม่ ตุนแบ็กล็อกกว่า 300 ล้านบาท


บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META นำ บริษัท เมตะ เอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ META  ถือหุ้น 100 % ได้ลงนามสัญญาซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ‘เอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาส’ กับบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AKS ซึ่งประกอบด้วย บ้านจัดสรรจำนวน 104 หลัง พื้นที่ส่วนกลาง สาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้าง บนพื้นที่ดินรวม 3,974.20 ตารางวา รวมถึงใบอนุญาตจัดสรรที่ดินของโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ารวม 127.40 ล้านบาท

นายศุภทัต จินดาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร META เปิดเผยว่า ตามแผนธุรกิจของ META ที่จัดตั้ง บริษัท เมตะ เอส จำกัด ขึ้นเพื่อหาโอกาสต่อยอดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยที่บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างยาวนาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติให้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ เอคิว เชดิ ชลบุรี-บายพาสจาก AKS โดยการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวมาพร้อมกับโอกาสการพัฒนาโครงการ และการต่อยอดทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้และกำไรที่มากขึ้นในอนาคต

นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม กรรมการผู้จัดการ META มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเปี่ยมด้วยประสบการณ์อยู่แล้ว ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสำเร็จได้จากโครงการที่ผ่านมา อาทิเช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม สถาบันการศึกษา โรงแรม รวมถึงการติดตั้งระบบวิศวกรรมต่างๆ ภายในอาคาร เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ “บริษัท เมตะ เอส จำกัด” ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ META นอกจากรายได้หลักในธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ให้บริการในต่างประเทศ และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และพร้อมมุ่งพัฒนาพาทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

Back to top button