โผล่แล้ว! บิ๊กล็อต 56 ล้านหุ้น SABUY “ชูเกียรติ” ตัดขาย 2.44% เหลือถือ 18.91%

โผล่แล้ว! บิ๊กล็อต 56.20 ล้านหุ้น SABUY "ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ตัดขาย 40.76 ล้านหุ้น 2.44% เหลือถือ 18.91% จับตาบิ๊กล็อตปริศนาที่เหลือ 15.44 ล้านหุ้น


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้น(แบบ 246-2) ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY โดยนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 เม.ย.67 จำนวน 40.76 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และผ่านบริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

ทั้งนี้ภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวนายชูเกียรติ รุจนพรพจี คงเหลือถือหุ้นจำนวน 316.08 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 18.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมก่อนหน้าถือหุ้นจำนวน 356.85 ล้านหุ้น สัดส่วน 21.34%

อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 มีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(Big Lot) หุ้น SABUY รวม 7 รายการ จำนวนรวม 56.20 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4.50 บาท เท่ากับราคาขายให้กับ MGI คิดเป็นมูลค่ารวม 252.90 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดของการทำรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

Back to top button