SC ส่ง SCX เข้าถือ “เจที เทน” 45% ลุยธุรกิจโรงแรม

SC ส่ง SCX เข้าลงทุนใน “เจที เทน” โดยการซื้อหุ้นจำนวน 6.2 แสนหุ้น เข้าถือสัดส่วน 44.99% ลุยพัฒนาธุรกิจโรงแรม


นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในวันที่ 18 เมษายน 2567 บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จํากัด (SCX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนใน บริษัท เจที เทน จํากัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นหลังการเข้าลงทุน จำนวน 629,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 44.99%

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรม และมีแหล่งที่มาของเงินทุน จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท

Back to top button