“นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ” ไล่เก็บ BKD เข้าพอร์ต 7 วันติด 1.66 ล้านหุ้น ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง

"นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ" ผู้ถือหุ้นใหญ่ BKD ไล่เก็บหุ้นเข้าพอร์ต 7 วันติด รวมจำนวน 1.66 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 1.32 บาท มูลค่าราว 2.19 ล้านบาท ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจแกร่ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ได้ปรากฏรายชื่อ นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD ทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายนจากช่วงระหว่างวันที่ 10-22 เม.ย. 67 ทั้งหมด 7 รายการ โดยซื้อไปแล้วรวมจำนวน 1,659,400 หุ้น คิดเป็นราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.32 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นเงินมูลค่าราว 2.19 ล้านบาท ในการเข้าซื้อหุ้นในช่วงดังกล่าว (ตามตารางประกอบ)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการดังข้างต้นส่งผลให้ “นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ” ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 241,319,760 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22.42% จากเดิมถืออยู่ 239,660,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,076,210,632 หุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มี.ค. 2567 (ใส่ตารางผู้ถือหุ้นประกอบ)

Back to top button