AMA ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 2 หลัก ย้ำเตรียมจ่ายปันผล 0.25 บาท ขึ้น XD 26 เม.ย.นี้

AMA ย้ำเตรียมจ่ายเงินปันผล 0.25 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD 26 เม.ย.นี้ เตรียมจ่ายจริง 17 พ.ค.67 พร้อมตั้งเป้าขยายลงทุน หนุนรายได้ปี 67 เติบโต 2 หลัก


นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 129,479,193.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 เมษายน 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ( ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ) ส่งผลให้ทั้งปี 2566 บริษัทฯ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 0.40 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานงวดปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) มีกำไรสุทธิ 308.55 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมจากการให้บริการขนส่งสินค้า 3,050.56 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 4,828.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 363.63 ล้านบาท หรือ  8.14 % จากสิ้นปีก่อนหน้า

“อีกทั้ง ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง AMA พร้อมที่จะมุ่งมั่นและสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ยังเดินหน้าขยายการลงทุน เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้ารายได้โต 2 Digit นายพิศาลกล่าว

นอกจากนี้ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงกระจายการลงทุนที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจขนส่งทางเรือ, ขนส่งทางรถ, ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์, ขนส่งรถยนต์ และขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงความสามารถในการขนส่งที่มีปริมาณสูงขึ้นจากการเพิ่มจำนวนรถขนส่งทางรถ และการขนส่งทางเรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั้งบริษัทฯจะขยายโอกาสการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

Back to top button