ASIA ออกหุ้นกู้ 300 ล้าน ดอกเบี้ยสูง 7.20% “กองทุน-รายใหญ่” จองซื้อ 27-29 พ.ค. นี้

ASIA ออกหุ้นกู้ “ASIA256A” อัตราดอกเบี้ย 7-7.2% ต่อปี จ่ายทุกๆ 3 เดือน มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ 27-29 พ.ค.นี้ นำเงินชำระหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับแผนรีโนเวทโรงแรมในเครือ


นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) หรือ ASIA256A ครั้งที่ 1/67 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.69 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยนับว่าเป็นการเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกของ ASIA

โดยหุ้นกู้ ASIA256A กำหนดอัตราดอกเบี้ย 7-7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27–29 พ.ค.67 กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ด้านส่วนทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันหุ้นกู้ดังกล่าว ได้แก่ โรงแรมเอเชีย พัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามโฉนดที่ดินทั้งหมด 4 ฉบับ รวมเนื้อที่หลักประกันทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา มีมูลค่าตลาดของหลักประกันทั้งหมดที่ประเมินได้รวมเป็นเงิน 1,593.60 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่าที่ตราไว้รวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดในทุกขณะตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1

“นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มากว่า 57 ปี การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรมในเครือให้มีความสดใหม่ทันสมัยสอดรับกับไลฟ์สไตล์สังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น มั่นใจว่าด้วยภาพลักษณ์ใหม่ของโรงแรมจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต 20%” นายพัชรพล กล่าว

อนึ่ง ผลการดำเนินงานปี 66 สิ้นสุด 30 ธ.ค.66 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,188.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.58% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 924.30 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากรายได้รวมธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 53.40% และมีผลขาดทุนสุทธิ 54.26 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 51.31% จากเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 111.45 ล้านบาท โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น และมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 52.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100%

Back to top button