SCB Financial Markets คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 36.70-37.00 บาท/ดอลลาร์

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้ (30 พ.ค.67) เคลื่อนไหวในกรอบ 36.70-37.00 บาท/ดอลลาร์


กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้ (30 พ.ค.67) เคลื่อนไหวในกรอบ 36.70-37.00 บาท/ดอลลาร์  โดยเงินบาทอ่อนค่าเร็วช่วงข้ามคืน หลังจากดัชนีเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเร็วสุดในรอบ 1 เดือน พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury yields) ที่ปรับสูงขึ้น

โดยอัตราพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องนั้น หลังอุปสงค์ในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด และตลาดกังวลเกี่ยวกับปริมาณอุปทานที่อาจมีออกมามากเกินไป กดดันให้อัตราพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับสูงขึ้นตาม

ส่วนเงินเฟ้อเยอรมนีปรับสูงขึ้น 2.8% จกาช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 2.4% และตลาดคาดการณ์ที่ 2.7% โดยมาจากปัจจัยฐานต่ำปีก่อน

Back to top button