“กองทุน-ประกัน-ต่างชาติ” ประสานเสียง! ซื้อตราสารหนี้ 4.3 หมื่นล้าน

“กองทุน-ประกัน-ต่างชาติ” ประสานเสียง! ซื้อตราสารหนี้ 4.3 หมื่นล้าน ด้าน Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.68% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 105,892 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 38,452 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 3,082 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,963 ล้านบาท

ด้าน Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.45% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01% และ Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.68% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

สำหรับภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,963 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,963 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)

Back to top button