PTG เล็งร่วมชิงโซลาร์ฟาร์มทัพบก 3 หมื่นเมกฯ รุกศึกษาลงทุน-รอความชัดเจน 3 เดือน


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการที่กองทัพบก และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ บนพื้นที่ที่มีศักยภาพของกองทัพบกในภูมิภาคต่างๆ ราว 3 แสนไร่ ประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทุนเฟสแรก 300 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนผลของการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 3 เดือน จากนั้นบริษัทก็จะนำผลการศึกษามาพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ตามเป้าหมายของบริษัทฯ และเป็นไปตามเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดหรือไม่ ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทก็มีความพร้อมที่จะลงทุนทันที โดยเบื้องต้นวางงบลงทุนไว้ราว 6-7 พันล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ

กองทัพบกและกฟผ. มีแผนที่จะนำพื้นที่ราชพัสดุ รวมถึงพื้นที่ของกองทัพบกที่ดูแลอยู่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำเป็นโซลาร์ เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ซึ่งถือเป็นโครงการช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศ ตรงกับ Theme ของบริษัทฯ ที่จะช่วยให้ชาวไทยอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ทำให้เรามีความสนใจโครงการนี้ แต่ก็ยังต้องรอดูผลการศึกษาก่อน คาดว่าน่าจะชัดเจนได้ 3 เดือนจากนี้ โดยเบื้องต้นทางกองทัพบก และ กฟผ.น่าจะเปิดให้ลงทุนในเฟสแรก 3,000 ไร่ ขนาด 300 เมกะวัตต์”นางรังสรรค์ กล่าว

โดยที่ผ่านมา PTG ก็มีการดำเนินการในเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 30 สาขา ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในด้านพลังงานอยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูผลการศึกษาดังกล่าวก่อนว่าจะลงทุนเองได้เลยหรือไม่ หรือต้องหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุน มองว่าก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบ แต่เบื้องต้นประเมินว่าน่าจะได้แบ่งเป็นโครงการละ 20-30 เมกะวัตต์

Back to top button