EGCO โรงไฟฟ้าขนอมชะงัก! หยุดจ่ายไฟ “เกาะสมุยครึ่งเดือน” ฉุดรายได้ไตรมาสแรกลด


จากกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ (8 มี.ค.2564) ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ของ อ.เกาะสมุย และบางพื้นที่ของ อ.เกาะพะงัน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะสมุย ระบุว่า สาเหตุที่ไฟฟ้าดับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สาเหตุมาจากเรือรบหลวงอ่างทอง ได้ทอดสมอเพื่อทำการจอดเรือห่างจากชายฝั่งอำเภอเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กม. ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่มีการวางสายเคเบิลใต้ทะเลขนาด 115kv ที่ส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอมมายังสถานีไฟฟ้าแห่งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ที่ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย ทำให้สายเคเบิลใต้ทะเลตรงจุดดังกล่าวเกิดความชำรุดเสียหาย ส่งผลให้โรงไฟฟ้าขนอมไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสมุยได้

โดยสถานีไฟฟ้าแห่งที่ 2 บนเกาะสมุยนี้ ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้พื้นที่ อ.เกาะสมุย ในบางส่วน และ อ.เกาะพะงันในบางส่วน จึงทำให้ในพื้นที่ ต.แม่น้ำบางส่วน ต.บ่อผุด และ ต.มะเร็ตบางส่วน อ.เกาะพะงัน บางส่วน ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบสลับกันใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าในบางช่วงไปก่อนในตอนนี้ ซึ่งในเบื้องต้นทางผู้เชี่ยวชาญต้องมีการสำรวจความเสียหายก่อน เพื่อประเมินเวลาในการซ่อมแซม โดยเชื่อว่าคงจะต้องเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของ “ผู้สื่อข่าว” พบว่าโรงไฟฟ้าขนอม เป็นโรงไฟฟ้าภายใต้สิทธิของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ผู้ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) และธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยความเสียหายในครั้งนี้จะส่งผลให้โรงไฟฟ้าขนอมไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพงัน ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในช่วงที่ต้องมีการประเมินและใช้เวลาในการซ่อมแซม จึงอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปลายไตรมาส 1/2564

อนึ่งโรงไฟฟ้าขนอม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 824 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของประเทศ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะและวิธีการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

Back to top button