“โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์” ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ATP30 รวมถือ 9.53% ขึ้นผถห.ใหญ่เบอร์ 2


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 โดย บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.53%  และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ชาติชาย พานิชชีวะ 80,325,000 13.01
2. นาย ปิยะ เตชากูล 55,050,000 8.92
3. นาง สายสุทธิ์ เตชากูล 45,419,894 7.36
4. นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 42,750,000 6.93
5. นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 29,390,199 4.76

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/02/2564)

Back to top button