“ทริสฯ” จัดเรทติ้ง STARK ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” สะท้อนผู้นำสายไฟไทย-กำไรโต


บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงตำแหน่งผู้นำของบริษัทในธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด ในประเทศไทย และความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นจากความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทก็มีข้อจำกัดจากความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบรวมถึงสถานะงบการเงินที่มีภาระหนี้ในระดับที่ค่อนข้างสูงของบริษัทอันเป็นผลมาจากกลยุทธ์การควบรวมและซื้อกิจการ

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาตำแหน่งทางการตลาดในธุรกิจสายไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและในประเทศเวียดนามเอาไว้ได้ โดยหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทคาดว่าจะดีขึ้นโดยอยู่ต่ำกว่าระดับ 5 เท่าในระยะ 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทำธุรกรรมซื้อหรือควบรวมกิจการด้วยการก่อหนี้จำนวนมาก

 

Back to top button