“กลุ่ม Orizon” โยนบิ๊กล็อต OSP กว่า 381 ล้านหุ้น หนุน “นิติ โอสถานุเคราะห์” ถือ 23.8%


สืบเนื่องจากวันนี้ (30 มี.ค.) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) หุ้น บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP จำนวน 13 รายการ ปริมาณ 762.72 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 2.52 หมื่นล้านบาท ราคาเฉลี่ย 33 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาปิดตลาดที่ 35 บาท บวก 1 บาท หรือ 2.94% มูลค่าซื้อขาย 2.64 หมื่นล้านบาท

ล่าสุด OSP ชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับกรณี Big Lot จำนวน 762,718,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้น 2 คนในกลุ่ม Orizon ได้แก่ 1) Orizon Limited และ 2) นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่โดยรวมจำนวน 381,359,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยได้ทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดยแบ่งเป็น Orizon Limited จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 261,060,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.69 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และนายเพชร โอสถานุเคราะห์ จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 120,298,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายนิติ โอสถานุเคราะห์ ว่าได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นจำนวน 215,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.16 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และมีนักลงทุนรายอื่นๆ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวน 166,359,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รายละเอียดเป็นไปตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับ Orizon เป็นกลุ่มบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น 7 คน ประกอบด้วย Orizon Limited ,นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ,นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ,นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ,นายภูรี โอสถานุเคราะห์ ,นายคฑา โอสถานุเคราะห์ และ นายนาฑี โอสถานุเคราะห์ รวมจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นครั้งนี้ราว 1.25 หมืื่นล้านบาท

Back to top button