โควิดทำออเดอร์วูบ! กดงบ HPT ไตรมาสแรกพลิกขาดทุน 4 ล้านบาท

HPT ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสแรก พลิกขาดทุนเกือบ 4 ลบ. จากปีก่อนกำไร 3.88 ลบ. หลังเจอภาวะโควิดทำออเดอร์วูบ!


บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2564 สิ้นสุด 31 มี.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวพลิกขาดทุน เนื่องจาก ในงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายคิดเป็นมูลค่า 21.86 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีรายได้จากการขายเท่ากับ 41.97 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.92 เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เลื่อนคำสั่งซื้อและการส่งสินค้าออกไป ปริมาณการขายจึงลดลง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดในกลุ่ม ประเทศลูกค้าของบริษัท ประกอบกับลูกค้าของบริษัทเจอปัญหาระบบขนส่งสินค้าทางเรือที่หายากขึ้นราคาสูงขึ้น จึงทำให้กลุ่มลูกค้า หลักของบริษัทฯ เลื่อนคำสั่งซื้อ และการส่งสินค้าออกไป ส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้จึงส่งผลต่อการลดลงของ รายได้ และผลการดำเนินงาน

Back to top button