รายได้ขนส่งทางเรือพุ่ง! ดันผลงาน TTA ไตรมาส 1 พลิกกำไร 189 ลบ.


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2564 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลประกอบการไตรมาสดังกล่าวปรับตัวขึ้น เนื่องจากบริษัทรายงานมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 3,447.2 ล้านบาท โดยผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA ในไตรมาสที่ 1/2564 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 72 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 141 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวน 189.1 ล้านบาท

ทั้งนี้ปัจจัยหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือและกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 23 ส่วน EBITDA เติบโตร้อยละ 270 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 494.3 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

Back to top button