“ตลท.” ย้ายหุ้น 2S เทรด SET มีผล 21 มิ.ย.นี้

“ตลท.” ย้ายหลักทรัพย์ 2S จากตลาด mai เข้าเทรด SET มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ายหลักทรัพย์ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) หรือ 2S จากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai)เข้าซื้อขายใน SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.64

สำหรับ 2S ประกอบธุรกิจ แปรรูปเหล็กรูปพรรณ และจัดหาเหล็กรูปพรรณเพื่อจำหน่าย

Back to top button