เผยโฉม 11 บจ.ปันผลเป็นหุ้น

เผยโฉม 11 บจ.ปันผลเป็นหุ้น-เงินสด โดยการปันผลเป็นหุ้นเหมาะกับบริษัทอยู่ในช่วงของการเติบโต และมีแผนการดำเนินงานรองรับในอนาคตอยู่แล้ว ส่วนบจ.ที่ไม่มีแผนการเติบโตในอนาคตนั้นจะได้รับผลกระทบจากการที่มีหุ้นเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้ราคาหุ้นไดลูชั่น


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งใน SET และ mai ที่ประกาศจ่ายปันผลงวดการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นหุ้นพร้อมเงินสด ซึ่งคัดเลือกมาทั้งหมด 11 บจ. และเป็นที่น่าสังเกตว่า บจ.ที่จ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น ส่วนใหญ่จะแจกปันผลเป็นเงินสดด้วยเพื่อใช้ในส่วนของเงินสดนั้นนำไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย

ตารางแสดงอัตราการจ่ายปันผล (เป็นหุ้น/เป็นเงินสด)

 

อันดับ 1 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 1 ม.ค.58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58 โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0388888889 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 4 พ.ค. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พ.ค. 2559

อันดับ 2 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0058 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 27 เม.ย. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2559

อันดับ 3 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เป็นหุ้นปันผล 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 0.0056 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 28 เม.ย. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2559

อันดับ 4 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 1 ก.ค. 58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58 โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00926 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 3 พ.ค. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2559

อันดับ 5 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI ประกาศจ่ายเงินปันผล โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 3 พ.ค. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 2559

อันดับ 6 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.037 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 21 เม.ย. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2559

อันดับ 7 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 โดยแบ่งเป็นจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.045555555546 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 15 มี.ค. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พ.ค. 2559

อันดับ 8 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เป็นหุ้นปันผล 40 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.003 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 28 เม.ย. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2559

อันดับ 9 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เป็นหุ้นปันผลจำนวน 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล อีกทั้งจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พ.ค. 2559

อันดับ 10 บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH ประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 เป็นหุ้นปันผล 20 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 0.005555 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 10 มี.ค. 2559 กำหนดจ่ายปันผล 9 พ.ค. 2559

อันดับ 11 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR ประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้น 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2559

 

อนึ่งการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้นไม่ได้เหมาะกับทุก บจ. แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะนิยมจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสดมากขึ้น เนื่องจากหลายบริษัทต้องรักษาเงินสดไว้ในมือ เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต เพราะบริษัทที่จ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้นไม่ต้องนำเงินสดออกจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผล แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

โดยการปันผลเป็นหุ้นเหมาะกับบริษัทอยู่ในช่วงของการเติบโต และมีแผนการดำเนินงานรองรับในอนาคตอยู่แล้ว ส่วนบริษัทที่ไม่มีแผนธุรกิจที่จะเติบโตจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าใดนัก เนื่องจากจะมีข้อเสียเมื่อจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลกระทบจากการไดลูชั่นของราคาหุ้น ทำให้ราคาปรับตัวลง

 

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้นเป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตามล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button