ครม.ไฟเขียวลูกจ้าง ม.33 ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 75 บ. 2 เดือน เริ่มก.พ.-มี.ค.นี้

ครม.ไฟเขียวผู้ประกันตน ม.33 ลดเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 75 บ. 2 เดือน เริ่มก.พ.-มี.ค.นี้


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (26 ม.ค.64)  มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน ในการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยปรับลดอัตรานำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.64 ดังนี้

การลดอัตรานำส่งเข้ากองทุนฯ ในส่วนของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม จากเดิม 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ให้เหลือ 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) ส่วนนายจ้าง ส่งเงินสมทบตามเดิมในอัตรา 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และในส่วนของรัฐบาล ส่งเงินสมทบตามเดิมในอัตรา 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคมนั้น ให้ลดการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ เหลือ 38 บาท/เดือน

นายอนุชา กล่าวว่า นายจ้าง 4.86 แสนราย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 11.16 ล้านคน และผู้ประกัน ตามมาตรา 39 อีกจำนวน 1.83 ล้านคน ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.นี้ ราว 23,119 ล้านบาท

Back to top button