CPALL ไตรมาส 2 ค่าใช้จ่าย-ต้นทุนพุ่ง ฉุดกำไรลด 24% เหลือ 2.19 พันลบ.

CPALL ไตรมาส 2/64 ค่าใช้จ่าย-ต้นทุนพุ่ง ฉุดกำไรลด 24% เหลือ 2.19 พันลบ. จากปีก่อนกำไร 2.89 พันลบ.


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 131.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นไตรมาส 2/2563 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 122.67 ล้านบาท โดยต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

Back to top button