สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 22 ก.พ.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
INTUCH-R 1,524,700 85,541,350 17.23%
HMPRO-R 2,177,500 29,155,560 13.25%
CRC-R 1,124,200 35,992,150 12.50%
OSP-R 1,452,700 47,967,675 11.60%
BGRIM-R 1,104,700 54,243,950 11.45%
MBK-R 483,400 6,338,380 11.33%
SAWAD-R 1,277,500 80,471,850 11.05%
THANI-R 3,832,500 15,965,844 10.95%
TVO-R 431,800 14,284,800 10.85%
SPRC-R 1,230,500 11,065,420 10.72%
MTC-R 744,200 48,833,475 10.69%
CK-R 633,200 9,594,350 10.61%
VGI-R 1,101,000 7,502,000 10.09%
SPALI-R 551,000 10,984,240 10.04%
ADVANC-R 540,100 91,290,300 9.99%
SCC-R 245,300 90,125,600 9.85%
SIRI-R 3,525,700 2,961,588 9.82%
GFPT-R 358,200 4,376,610 9.53%
DTAC-R 610,700 18,947,800 9.49%
GPSC 1,747,200 134,004,150 8.79%
CPALL 1,553,300 89,888,200 8.77%
S-R 429,300 684,729 8.65%
PTT 4,361,500 174,797,325 8.46%
PTTEP-R 859,600 95,128,100 8.23%
LH-R 2,214,200 17,399,310 8.18%
MINT-R 2,050,600 59,802,625 8.14%
KBANK-R 1,281,200 176,532,700 7.92%
AOT-R 996,100 61,067,700 7.89%
BH 71,100 9,096,800 7.72%
MEGA-R 260,100 9,677,275 7.68%
ORI-R 951,500 6,514,790 7.62%
RATCH-R 257,100 13,252,225 7.47%
PLANB-R 869,400 5,572,310 7.43%
TMB 44,362,000 49,541,820 7.38%
TRUE 2,882,900 9,197,650 7.36%
BH-R 67,700 8,587,250 7.35%
JAS-R 1,316,500 3,951,700 7.28%
GULF-R 2,157,900 73,420,800 7.26%
AMATA 632,900 10,877,990 7.14%
THG-R 29,500 728,790 7.14%
TOP 642,300 37,206,350 7.11%
CPF 4,485,100 128,975,850 7.08%
SCB 439,100 44,670,100 6.83%
MTC 465,400 30,402,375 6.68%
BANPU 4,890,600 54,640,700 6.64%
STEC-R 643,400 7,595,090 6.51%
CPN-R 1,192,500 62,296,275 6.39%
CKP 807,200 3,448,078 6.36%
HMPRO 1,038,600 13,917,240 6.32%
GUNKUL-R 1,855,000 4,796,372 6.23%
KTB 2,446,800 28,957,870 6.21%
SGP-R 137,300 1,477,700 6.20%
MINT 1,527,100 44,756,450 6.06%
IVL 1,383,200 52,892,650 6.05%
AWC-R 2,081,900 9,900,958 6.01%
WHA-R 4,953,200 15,526,998 5.74%
BJC 137,700 4,575,800 5.71%
BCP-R 489,500 13,401,175 5.60%
KBANK 896,700 123,950,000 5.54%
KTC 567,000 35,787,300 5.45%
BAM-R 1,640,200 35,731,740 5.42%
BBL-R 660,100 79,220,350 5.42%
MAJOR-R 125,900 2,394,580 5.41%
GULF 1,599,000 54,526,600 5.38%
BLAND-R 10,305,900 11,177,637 5.37%
COM7-R 662,600 30,130,325 5.34%
CPF-R 3,339,800 94,782,125 5.27%
RS-R 413,600 10,721,850 5.27%
TPIPP 413,400 1,813,418 5.24%
BGRIM 492,300 23,947,525 5.10%
KCE-R 549,700 31,391,275 4.93%
WHAUP 148,600 609,260 4.88%
BDMS 865,100 17,417,970 4.77%
ADVANC 257,000 43,513,800 4.75%
JAS 846,000 2,547,046 4.68%
PTT-R 2,408,100 96,405,475 4.67%
BBL 562,400 67,821,700 4.62%
TOP-R 417,400 24,152,975 4.62%
SPALI 252,800 5,032,180 4.61%
THG 19,000 470,800 4.60%
GLOBAL-R 294,700 6,041,350 4.58%
AWC 1,527,000 7,262,548 4.41%
DTAC 280,300 8,694,575 4.35%
EA-R 873,200 56,705,225 4.34%
DCC-R 1,359,500 3,245,932 4.30%
BCPG-R 531,500 7,933,590 4.25%
PTTEP 432,600 48,040,700 4.14%
PTTGC 620,100 39,308,025 4.11%
SCB-R 261,000 26,529,200 4.06%
LH 1,090,600 8,615,740 4.03%
AMATA-R 355,700 6,063,810 4.01%
CK 232,900 3,538,280 3.90%
SUPER-R 17,114,700 16,343,611 3.88%
TRUE-R 1,513,500 4,791,804 3.86%
RATCH 132,400 6,839,625 3.85%
AOT 484,100 29,719,750 3.83%
SPRC 436,500 3,935,705 3.80%
BPP 551,600 11,109,890 3.74%
TTW-R 229,500 2,695,590 3.73%
COM7 453,200 20,672,325 3.65%
INTUCH 310,600 17,429,750 3.51%
BEM 790,500 6,284,475 3.48%
JMT-R 484,000 19,179,725 3.46%
SCGP 569,200 28,138,700 3.46%
AP-R 404,900 2,955,770 3.25%
ESSO-R 523,100 4,567,385 3.22%
TISCO 153,900 13,914,525 3.11%
BEM-R 702,500 5,581,905 3.09%
GPSC-R 606,100 46,423,275 3.05%
MAJOR 70,600 1,332,820 3.03%
EA 604,900 38,980,500 3.01%
BCH-R 235,300 3,331,660 2.94%
CPN 549,200 28,523,925 2.94%
SSP 114,800 1,785,120 2.91%
HANA 282,400 14,652,275 2.87%
TASCO-R 1,052,200 21,976,180 2.84%
KKP-R 218,600 13,224,225 2.81%
PTTGC-R 418,800 26,189,050 2.77%
AAV-R 1,793,400 4,580,480 2.72%
HANA-R 257,300 13,273,650 2.62%
OR 4,559,500 145,924,000 2.60%
BAM 777,500 16,929,430 2.57%
TU-R 864,400 11,932,520 2.57%
SAWAD 289,500 18,300,750 2.50%
STEC 247,000 2,922,520 2.50%
IRPC 4,789,500 16,705,006 2.47%
TCAP 176,500 5,797,075 2.47%
EGCO 81,700 14,350,000 2.46%
PLANB 283,800 1,830,510 2.42%
THANI 833,600 3,499,658 2.38%
BTS 829,600 7,718,010 2.29%
SCC 56,900 21,031,000 2.28%
CBG-R 345,100 46,281,250 2.19%
MEGA 73,000 2,726,975 2.16%
TU 724,500 9,967,360 2.16%
SPCG-R 32,700 637,680 2.14%
PRM-R 1,087,300 8,829,365 2.04%
GLOBAL 129,900 2,662,950 2.02%
BTS-R 686,800 6,360,530 1.90%
BANPU-R 1,382,700 15,477,860 1.88%
TTW 115,900 1,367,620 1.88%
VNT 19,800 675,050 1.81%
CRC 157,900 5,091,150 1.76%
TVO 69,500 2,314,450 1.75%
BCPG 217,100 3,250,030 1.74%
RS 133,300 3,483,850 1.70%
CBG 266,300 35,673,100 1.69%
BCP 145,300 4,065,575 1.66%
TASCO 612,600 12,849,460 1.65%
PTL-R 57,500 1,267,720 1.64%
SUPER 6,915,700 6,483,545 1.57%
ORI 194,000 1,334,000 1.55%
QH 309,300 711,288 1.53%
PTG-R 1,238,600 23,200,730 1.47%
GFPT 52,700 657,720 1.40%
TMB-R 8,372,600 9,285,154 1.39%
KKP 104,900 6,282,550 1.35%
GUNKUL 390,000 998,400 1.31%
AEONTS-R 21,900 4,478,300 1.29%
AP 156,500 1,141,775 1.26%
KTB-R 496,800 5,862,380 1.26%
DOHOME 138,500 2,396,050 1.25%
PSH-R 32,100 401,250 1.19%
VGI 129,400 888,560 1.19%
NOBLE-R 148,200 1,118,910 1.18%
OSP 147,200 4,896,300 1.18%
TQM-R 13,700 1,687,800 1.18%
EPG-R 328,600 3,337,490 1.13%
SHR 178,100 502,242 1.13%
ICHI-R 343,000 4,141,070 1.11%
ESSO 178,300 1,567,105 1.10%
WHA 930,900 2,942,566 1.08%
CKP-R 134,900 577,860 1.06%
CHG 440,100 1,149,292 1.02%
CENTEL 58,400 1,804,550 0.98%
CHG-R 413,800 1,077,300 0.96%
BEC 96,000 862,950 0.94%
TSE 230,000 570,400 0.94%
KCE 100,000 5,750,000 0.90%
STGT 615,000 24,914,800 0.81%
JMT 111,900 4,432,850 0.80%
QH-R 160,800 369,250 0.79%
TKN-R 805,900 7,847,150 0.78%
EPG 223,500 2,283,490 0.77%
EASTW-R 37,500 357,195 0.76%
TQM 8,700 1,060,600 0.75%
AAV 481,500 1,232,026 0.73%
RCL 211,100 4,336,530 0.71%
BDMS-R 113,300 2,275,510 0.62%
TTA 327,800 2,282,060 0.60%
SF-R 12,000 63,600 0.59%
EGCO-R 19,200 3,369,300 0.58%
ICHI 181,200 2,208,520 0.58%
SCCC 4,500 775,750 0.56%
ERW 68,100 300,012 0.55%
PTG 455,800 8,661,120 0.54%
DELTA-R 7,500 3,026,600 0.53%
STA-R 1,032,700 48,537,350 0.52%
BLA-R 27,900 672,390 0.47%
BLA 25,800 619,030 0.44%
IRPC-R 830,500 2,913,160 0.43%
BCH 32,800 459,200 0.41%
PTL 14,400 325,360 0.41%
SINGER 30,000 892,500 0.41%
STA 817,500 39,291,750 0.41%
CPALL-R 69,400 4,007,850 0.39%
PRM 194,500 1,602,305 0.36%
DOHOME-R 34,900 603,560 0.32%
PSL 268,000 2,552,695 0.30%
DELTA 3,500 1,431,400 0.25%
VNT-R 2,700 93,150 0.25%
STGT-R 125,300 5,026,075 0.17%
JMART 33,500 906,625 0.16%
BEAUTY-R 64,700 110,432 0.13%
DCC 38,100 91,346 0.12%
RBF-R 27,600 389,780 0.09%
OR-R 144,300 4,631,900 0.08%
PLAT-R 1,800 5,116 0.08%
TPIPP-R 6,400 28,020 0.08%
KTC-R 6,900 434,425 0.07%
JMART-R 11,700 327,600 0.06%
WHAUP-R 1,800 7,378 0.06%
VIBHA-R 7,200 12,497 0.04%
BLAND 63,300 68,476 0.03%
TFG-R 2,100 11,020 0.02%
TISCO-R 700 63,000 0.01%
ITD-R 100 115 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button