สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) IRPC มูลค่าสูงสุด 38.60 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
IRPC
1 10,000,000 38,600 3.86
CPNREIT 1 1,000,000 20,800 20.8
FTREIT 1 500,000 6,325 12.65

Back to top button