สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AIE มูลค่าสูงสุด 138 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AIE 2 100,000,000 138,000 1.38
AAV 1 1,000,000 2,780 2.78

Back to top button