สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SSP มูลค่าสูงสุด 560 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SSP 37 40,000,000 560,000 14
ACE
1 50,000,000 197,000 3.94
E1VFVN3001 1 4,500,000 119,925 26.65
ADVANC 1 400,000 69,600 174
VNT
1 1,500,000 56,625 37.75
SIMAT 1 8,800,000 44,000 5
SCB 1 323,200 36,016 111.44
ROH 3 932,000 35,882 38.5
ZMICO-F 1 7,675,000 28,244 3.68
CPNREIT 1 1,000,000 21,000 21
PTG 1 1,000,000 20,600 20.6
W 1 80,000,000 18,400 0.23
STEC
1 996,800 15,749 15.8
SKR 1 2,000,000 15,600 7.8
STA 1 300,000 13,913 46.38
ANAN 1 2,800,000 6,664 2.38
MINT 1 103,000 3,535 34.32
HPT-W1 1 8,000,000 2,640 0.33
SUPER 1 2,000,000 2,040 1.02
SYNTEC 1 500,000 1,035 2.07

Back to top button