บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลจาก Asia Asset Management

บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Asia Asset Management โดยรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best Awards 2014 Thailand พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Pension Fund Manager และรางวัล CIO of the Year


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best Awards 2014 Thailand  พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Pension Fund Manager  และรางวัล CIO of the Year

มอบแก่ นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศฮ่องกง

Back to top button