PROS ตั้ง “บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)” ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์

PROS ตั้ง “บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)” ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์


นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PROS ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ (แถวหน้าซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวพัชพร  สรรคบุรานุรักษ์  (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย PROS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอหุ้นละ 2 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย.นี้ คาดเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก ในวันที่ 27 เม.ย. 64

Back to top button