TFG ลุยฉีดวัคซีน “โควิด-19” พนักงาน-ครอบครัว

TFG เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เดินหน้าฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับพนักงาน โดยตั้งเป้าจัดหาวัคซีนให้พนักงานทุกคน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อาทิ เช่น การจัดตรวจหาเชื้อให้พนักงาน โดยเฉพาะสายการผลิตเป็นประจำทุกเดือน, การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน และการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลพนักงาน รวมถึงครอบครัวพนักงานอย่างเต็มความสามารถ และเชื่อว่าเราจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Back to top button