ผบห. KTIS ร่วมบรรยายหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง”

ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ร่วมบรรยายหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง” หรือ นอส. รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร พร้อมกับผู้บริหารในกลุ่ม KTIS ร่วมบรรยายและฉายภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งหมด

รวมถึงโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง” หรือ นอส. รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การจัดดูงานผ่านระบบออนไลน์ถือเป็นการปรับตัวในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

Back to top button