UAC มอบลำโพง “รพ.ทหารผ่านศึก” หนุนทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วย

UAC มอบอุปกรณ์ลำโพงให้ “รพ.ทหารผ่านศึก” เพื่อสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ นำไปใช้ในการประชุม Online เพื่อวางแผนการจัดการด้านการฉีดวัคซีน และเตรียมการรักษาผู้ป่วย


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)  หรือ UAC ได้ตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในช่วงผ่านมา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์ทุกท่าน โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ลำโพงให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีนายแพทย์ กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้ในการประชุม Online เพื่อวางแผนการจัดการด้านการฉีดวัคซีน และเตรียมการรักษาผู้ป่วย ของทีมแพทย์ และบุคลากรที่ทำงานเพื่อสังคมต่อไป ณ รพ.ทหารผ่านศึก วิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Back to top button