BIZ แจกฟรีวอร์แรนต์ “BIZ-W1” ผถห.เดิม อัตรา 10:1

บอร์ด BIZ ไฟเขียว แจกฟรีวอร์แรนต์ “BIZ-W1” ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 40,000,000 หน่วย อัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ส่วนครึ่งปีหลังยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่กว่า 800 ล้านบาท


นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้นำทางด้านติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดสรรวอร์แรนต์ (BIZ-W1) เป็นของขวัญให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 40,000,000 หน่วย อัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ฟรี ทั้งนี้ในส่วนครึ่งปีหลังบริษัทฯยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่กว่า 800 ล้านบาท

 

Back to top button