TOP มอบหน้ากากอนามัย “กระทรวงแรงงาน” ป้องกันโควิด-19

TOP มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP นำโดย นายอรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการ-กิจการเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกรมฯ จะได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนแรงงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไป

Back to top button