TM อัพเดตธุรกิจ “The Parents” มั่นใจเปิดบริการปี 65 ตามแผน

TM อัพเดตความพร้อมด้านบุคลากรของธุรกิจกลุ่ม “The Parents” มั่นใจเปิดให้บริการตามแผนเดิมภายในปี 2565


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ธุรกิจ The Parents Nursingcare school ขณะนี้มีทีมทำงานครบเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลอาจารย์ พยาบาลอาวุโส และนักกายภาพ ซึ่งเพียงพอต่อการสอนและสร้างผู้บริบาลสำหรับการเปิดโครงการ The Parents เพื่อรองรับผู้สูงอายุในอนาคต

สำหรับธุรกิจ The Parents Hospital นั้นมีเตียงรองรับผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยถึง 28 เตียง ในขณะนี้มีทีมแพทย์ครบเรียบร้อยแล้ว  โดยมีนายแพทย์นพดล นพคุณ เป็นผู้ดูแล ส่วนด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ขณะนี้ได้มีการจัดทีมสำหรับนักกายภาพที่มีความเชี่ยวชาญไว้เช่นกัน

ส่วนของแพทย์แผนไทยประยุกต์และสปา ทาง The Parents Hospital ยังได้อาจารย์ที่เป็นผู้สอนแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้ดูแลและฝึกสอน

รวมถึงในส่วนของแพทย์แผนจีนในปัจจุบันได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นทีมงานที่จะดูแลผู้ป่วยใน The Parents Hospital เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ความพร้อมของหน่วยไตเทียมในปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านไตเทียมมากกว่า 30 ปีเป็นผู้มาดูแล

ด้านนายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC ในเครือ TM กล่าวว่า ส่วนของธาราบำบัดที่จะอยู่บนดาดฟ้าของ The Parents Hospital ในขณะนี้การออกแบบเรียบร้อยแล้ว และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลแล้ว ทั้งนี้ บริการด้านธาราบำบัดของ The Parents Hospital ยังมีความพิเศษอีกอย่างตรงที่นอกจากธาราบำบัดจะบริบาลผู้สูงอายุแล้ว ยังมีการบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด บริบาลผู้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต และผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม

อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าของธุรกิจ The Parents ในด้านบุคลากรถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างมากเนื่องจากได้มีการวางแผนเรื่องนี้ไว้อย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับความคืบหน้า The Parents Hospital ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างซึ่งเรียบร้อยแล้วมากกว่า 95%

โดยเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะพร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อกรุงเทพมหานครได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจะเริ่มจัดการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างภายในธันวาคม 2564 โดยหลังจากได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นสถานพยาบาลและได้ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2565

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ The Parents Nursing Home นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ 35%  โดยได้เริ่มมีการวางฐานราก วางโครงสร้างใต้ดิน และคานหลักของอาคาร พร้อมทั้งกำลังจะเริ่มขึ้นชั้น 3 และคาดว่าจะได้ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน (Interior) ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทำให้แผนการสร้างของ “The Parents” ยังคงเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565

Back to top button