BCPG มอบหน้ากากอนามัย-น้ำดื่ม “สถาบันบำราศนราดูร”

BCPG มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น และน้ำดื่ม 3,600 ขวด ให้สถาบันบำราศนราดูร ในโครงการ “บีซีพีจีมอบน้ำใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด”


นางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น และน้ำดื่มจำนวน 3,600 ขวด ให้กับ นางวัชราภรณ์ ปัญญาบารมี ผู้แทนสถาบันบำราศนราดูร เพื่อส่งต่อน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บีซีพีจี ได้ดำเนินโครงการ “บีซีพีจีมอบน้ำใจ การแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ในวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องและขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนช่วยกันต่อไป

Back to top button