WINMED มอบอุปกรณ์การแพทย์ “รพ.ตำรวจ” มูลค่า 3 แสนบาท

WINMED มอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันแบบ ALL IN ONE  มูลค่า 3 แสนบาท ให้แก่ รพ.ตำรวจ


นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันแบบ ALL IN ONE  รวมมูลค่า 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ  ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button