CPF เปิดรง.แปรรูปสุกรแปดริ้ว ต้อนรับ “คณะพาณิชย์-ปศุสัตว์” เยี่ยมชมการผลิตอาหารปลอดภัย

CPF เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว ต้อนรับ "คณะพาณิชย์-ปศุสัตว์" จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการผลิตอาหารปลอดภัย พบจัดเก็บสต๊อกพื้นฐานตามปกติเพื่อจัดส่งแก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ


นายอัมพร อัมพรพุทธิสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ต้อนรับ นายณฐภณ ร่างมณี  ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ร่วมด้วย นายทรงสิทธิ์ บู่บาง ปศุสัตว์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายธวัฒน์ ปิ่นแก้ว ปศุสัตว์อำเภอบางปะกง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อสุกรและอาหารปลอดภัย พร้อมตรวจสอบสต๊อกการผลิต ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่าโรงงานมีการจัดเก็บสต๊อกพื้นฐานตามปกติ เพื่อจัดส่งแก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ โดยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานราชการมาโดยตลอด และที่ผ่านมามีการจัดส่งข้อมูลการผลิตครบถ้วน ถูกต้อง มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

Back to top button