ตลท. มอบเงิน 9.7 แสนบ. หนุนอุปกรณ์การแพทย์ “รพ.เวชการุณย์รัศมิ์” รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ตลท. มอบเงิน 9.7 แสนบ. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย นางสาวอัญญาชลี กมเลศร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินแก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 971,000 บาท สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมีนพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของ COVID-19

Back to top button