“จุฬาฯ” แต่งตั้ง SCBAM บริหารกองทุนฯ มีผล 1 มิ.ย.65

“จุฬาฯ” มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) มีผล 1 มิ.ย.นี้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน “จุฬาฯ” มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) มีผล 1 มิ.ย.นี้ร่วมลงนามสัญญาจ้างให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มมีผลในการบริหารกองทุนตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

Back to top button