หนังสั้นเครือซีพี “Dream Transplant” คว้าประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

ภาพยนตร์โฆษณาปลูกถ่ายฝัน Dream Transplant จากโครงการ Let Them See Love เครือซีพี รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก “รมว.กระทรวงวัฒนธรรม”


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ยกย่องเชิดชูเกียรติคนทำสื่อดี สื่อที่มีคุณภาพ ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม ในการนี้ ผลงานภาพยนตร์โฆษณาปลูกถ่ายฝัน Dream Transplant ภายใต้โครงการ Let Them See Love ของ เครือซีพี ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น 1 ใน 97 โครงการที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มทรู เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตรจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “Let Them See Love” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งในแต่ละปีจะมีแนวคิดที่แตกต่างเพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไปและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณา “Dream Transplant – ปลูก ถ่าย ฝัน” จัดทำขึ้นในปี 2561 ด้วยแนวคิดที่ว่า การบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน “การมีชีวิตต่อ” ซึ่งในที่นี้หมายถึง การมีชีวิตต่อของผู้บริจาค และผู้รับบริจาค

โดยเล่าเรื่องราวและชี้ให้เห็นถึงความหมายของการ “การมีชีวิตต่อ” ผ่าน “ความฝัน” และการ “ปลูกถ่ายฝัน” ถือเป็นการสร้างการรับรู้ ให้ผู้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวสร้างสรรค์โดยบริษัท ชูใจ กะกัลยาณมิตร จำกัด และ บริษัท มานะ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

Back to top button