SECURE จับมือ Synopsys จัดกิจกรรม Mastering In DevSecOps

SECURE จับมือ Synopsys จัดกิจกรรม Mastering In DevSecOps อัพเดทโซลูชั่นให้กับพาร์ทเนอร์


นายภาสกร คชพันธุ์สุนทร VP Engineering บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE พร้อมด้วยผู้แทนจาก Synopsys ร่วมกันจัดกิจกรรม Mastering In DevSecOps เพื่ออัพเดทโซลูชั่นให้กับพาร์ทเนอร์ของบริษัท โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่อง DevSecOps มากขึ้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในโซลูชั่นต่างๆ ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา และสร้างประโยชน์จากการใช้โซลูชั่นของ Synopsys

โดย SECURE ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เข้ามาจัดจำหน่ายภายในประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) รวมไปถึงลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator) ผ่านการให้บริการแบบครบวงจร ตลอดจนการจัดกิจกรรมอัพเดท Trend & Solution ด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลของ SECURE

Back to top button