BCPG ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง “สถาบันวิทยาการพลังงาน” รุ่น 16

BCPG ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมบริษัทฯ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16


นายภูวดล สุนทรวิภาต ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมบริษัทฯ และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน.16) นำโดย พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ ประธานรุ่นฯ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บีซีพีจี ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button