DMT ร่วมงาน Oppday มั่นใจรายได้ปี 65 โต 50%

DMT พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day มั่นใจรายได้ปี 65 โตเข้าเป้า 50% แตะ 1.9 พันลบ.


ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ที่ 2) กรรมการผู้จัดการ, นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (ที่ 3) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน และนายนพพล โพธิ์ขี (ที่1) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2565 มั่นใจรายได้ในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย 1.9 พันล้านบาท หรือเติบโตกว่า 50% หลังการท่องเที่ยวฟื้น สนับสนุนปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น

Back to top button